El fetge i el sistema biliar

El fetge és un dels òrgans més grans i vitals del cos humà. Situat a la part superior dreta de l’abdomen, just a sota del diafragma, el fetge té un paper fonamental en el manteniment de la salut i el benestar general. En aquest article també veurem la via biliar i la vesícula biliar, dues estructures estretament relacionades amb el fetge.

La funció del fetge

El fetge és un òrgan glandular amb múltiples funcions crítiques. És responsable de processar nutrients, filtrar toxines i deixalles del torrent sanguini, i sintetitzar proteïnes i enzims essencials. Algunes de les funcions més importants del fetge són:

  1. Metabolisme de nutrients: El fetge és responsable de regular el metabolisme de carbohidrats, greixos i proteïnes. Emmagatzema glucogen, que es converteix en glucosa per a mantenir els nivells de sucre en sang en situacions de dejuni o necessitat energètica. A més, descompon els greixos i les proteïnes per a obtenir energia i altres components necessaris per al cos.
  2. Producció de bilis: Produeix la bilis, un líquid verdós que juga un paper clau en la digestió dels greixos. La bilis s’emmagatzema i concentra a la vesícula biliar abans de ser alliberada a l’intestí prim per emulsionar els greixos i facilitar-ne l’absorció.
  3. Desintoxicació: Filtra i elimina toxines, productes de rebuig i medicaments del torrent sanguini. Aquestes substàncies són transformades per a ser eliminades a través de l’orina (filtrant la sang al ronyó) o a través de la femta.

Síntesi de proteïnes: És responsable de la síntesi de moltes proteïnes essencials.

Via biliar i vesícula biliar

La via i la vesícula biliars són estructures connectades al fetge que tenen un paper crucial en el procés digestiu.

  1. Via biliar: És un sistema de conductes que transporta la bilis produïda pel fetge cap a l’intestí prim. Comença amb els conductes hepàtics dret i esquerre, que s’uneixen per a formar el conducte hepàtic comú. Després, el conducte hepàtic comú s’uneix amb el conducte cístic provinent de la vesícula biliar per a formar el colèdoc, que porta la bilis a l’intestí prim.
  2. Vesícula biliar: És un petit òrgan amb forma de pera situat just a sota del fetge. La seva funció principal és emmagatzemar i concentrar la bilis produïda pel fetge abans d’alliberar-la a l’intestí prim quan és necessària per a la digestió dels greixos.


El fetge i el sistema biliar tenen un paper crucial en la salut i el benestar general. Un fetge sa és fonamental per a un adequat metabolisme, una correcta digestió i una eficient eliminació de toxines. Un funcionament deficient del fetge o un problema al sistema biliar poden tenir conseqüències greus per a la salut, que poden manifestar-se com a icterícia (coloració groguenca de la pell i els ulls a causa d’acumulació de bilirubina), problemes digestius i acumulació de toxines al cos.

Així doncs, concloem l’aproximació inicial i bàsica al fetge i a la via biliar i, en propers articles, ens endinsarem amb més detall a l’anatomia quirúrgica i a les diferents patologies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *